Mina intressen - idag och framöver

a Mina gamla intressen följer mig givetvis ännu men kanske utövas dessa på ett lite annat sätt och med en förändrad attityd. Utbildning, förändring, utveckling, idrott och företagsamhet är förtfarande huvudsakliga intresseområden. Däremot har "gamla" intressen som fotografering och släktforskning åter aktualiserats. Att forska har alltid varit spännande och är något som jag framöver kommer att prioritera. Se nedan under rubriken Forskarförening.

 • Utbildning=Folkbildning Folkbildningsåren inom Tornedalens folkhögskola och studieförbundet Vuxenskolan är bara ljusa. Kvar finns dock intresset för företagarnas fortbildning och företagens utveckling. Följer därför aktivt verksamheten inom sektorn och deltager aktivt i sammankomster för företagare - aktiva och intresserade av nystart.
  En 20 p:s kurs under den aktiva lärarperioden

  Lokalhistoria pockar åter på uppmärksamhet. Har därför i samverkan med NKFC initierat en Forskarförening.
  Verksamheten bedrivs i forskarsalen/NKFC och mer kan Du läsa om på hemsidan: http://www.matarengi-ff.se. Nyligen har vi fått en broderförening i Haparanda-Torneå regionen.
  HTGenealogi.
  Som ordförande i föreningen följer jag givetvis verksamheten och försöker uppmuntra deltagarna då det kärvar till sig i forskningen. Prästerna skrev inte alltid så tydligt och förståeligt - varför vi hjälps åt att tyda texterna.


  Soldattorp - uppiffat och vackert!
  Var finns foton på gamla soldatboställen i Tornedalen?

  Företagarna I och med pensioneringen lämnade jag det aktiva deltagandet och agerandet som möbeltapetserare, persiennleverantör, datorkonsult m.m. och stöder numera ideellt alla, som önskar "mentorskap" i de vardagliga frågeställningar, som en företagare och ofta pensionärer möter i vardagsarbetet.

  Idrotten Överansträngda leder och muskler medförde att det aktiva deltagandet i motionsaktiviteter icke längre är möjligt. Promenader i och runt samhället ersätter dock gymnastiken.
  Många trevliga stunder upplever jag i stället som åskådare i islada och sporthall. TV-idrottandet har dock tendenser att blir alltför långvariga och ibland rätt påfrestande.